Kontakt

Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice
im. Antoniego Pajdaka
Biskupice 1/1
32-020 Wieliczka

tel: (012) 250–74–42
e-mail: biblbiskupice@tlen.pl

biblbiskupice@gmail.com
© Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka
Realizacja: Marcin Wandas