Historia

W 1956 roku w Biskupicach został założony punkt biblioteczny, który mieścił się w budynku szkolnym. W tymże budynku na parterze były sale szkolne, a na piętrze mieściła się siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej, przedszkole oraz świetlica wiejska. Punkt prowadziła pani Janina Jeleń – kierownik Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz bibliotekarka szkolna. W 1958 roku prowadzenie punktu objęła pani Agnieszka Ochońska. W 1959 roku punkt biblioteczny został poszerzony i przy Gromadzkiej Radzie Narodowej powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna. Stan księgozbioru w chwili założenia wynosił 700 woluminów. Z biegiem lat przybywało książek i czytelników. Kolejnymi kierownikami placówki były panie: od 1961 roku Wanda Jaszczyk, 1962 – 1963 Leokadia Rzepka, 1963 – 1965 Joanna Ciastoń nauczycielki szkoły, Przez kolejne 10 lat biblioteką kierowała Zofia Łanoszka, następnie Zofia Ładyga od 1978 roku do 2005 roku pani Barbara Ochońska i pełniąca tą funkcją od 2005 roku Lucyna Masior.

W 1973 roku Biblioteka Gromadzka zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną Gminy Biskupice. Podlegały jej dwie filie biblioteczne: w Przebieczanach i Trąbkach. Celem umożliwienia mieszkańcom wsi łatwiejszego dostępu do książek w 1974 roku uruchomiono we wsi Sułów punkt biblioteczny, który w krótkim czasie przerwał wypożyczanie i wznowił swoją działalność w 1983 roku. W maju 1989 otwarto dwa nowe punkty biblioteczne w Szczygłowie i w Sławkowicach. Punkty biblioteczne mieściły się w mieszkaniach prywatnych i zaopatrywane były w księgozbiór pochodzący z biblioteki gminnej.

Na przestrzeni lat biblioteka zmieniała wielokrotnie swoje siedziby. W pierwszych latach swojego istnienia mieściła się w pomieszczeniu budynku szkolnego, następnie przeniesiona została trzykrotnie do domów prywatnych. Potem znowu znalazła swoją siedzibę w szkole – tym razem w pomieszczeniach przyziemnych. W 1991 roku księgozbiór biblioteki szkolnej przekazano bibliotece publicznej. Ze względu na bardzo złe warunki lokalowe 18 września 2002 roku biblioteka została przeniesiona kolejny raz do pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku szkoły gdzie otrzymała cztery pomieszczenia.

Gmina Biskupice utrzymuje tylko jedną bibliotekę. W 1991 roku zlikwidowano Filię Biblioteczną w Trąbkach, a 30 czerwca 2000 roku Filię Biblioteczną w Przebieczanach. Księgozbiór likwidowanych filii przekazano bibliotekom szkół podstawowych, gimnazjum oraz Gminnej Bibliotece. W tym samym czasie zlikwidowano punkty biblioteczne.

31 marca 2006 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu bibliotece imienia Antoniego Pajdaka. W niedzielę 7 kwietnia 2006 roku przy szkole podstawowej został odsłonięty pomnik Antoniego Pajdaka, który został patronem biblioteki. Pełna nazwa Biblioteki brzmi:
Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka.

© Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka
Realizacja: Marcin Wandas